Terug naar het overzicht

IJsclub Vol Moed Harderwijk 100 jaar
1908 - 2008

Het is weinig verenigingen gegeven een eeuwfeest te vieren. Vol Moed in Harderwijk doet dat wel, want in januari 2008 bestaat de ijsclub honderd jaar. De laatste jaren waren de meteorologische omstandigheden voor een club die zich met ijs bezighoudt, niet zo gunstig. De ijsbaan aan De Wellen doet al jaren haar naam geen eer aan. Vol Moed is echter een vereniging met actieve bestuursleden die nieuwe mogelijkheden zoekt en vindt. De vereniging Vol Moed eindigt dan ook niet met dit jubileum.

De geschiedenis van de IJsclub Vol Moed was vastgelegd in lijvige ordners en stapels verslagen. Het honderdjarig jubileum was aanleiding om deze geschiedenis op een andere manier te beschrijven, namelijk in een boekje dat op 21 januari 2008, honderd jaar na de oprichting, verscheen.