Terug naar het overzicht

Harderwijk op de kaart
Samenstelling: J. Augusteijn, J. van Hell, J.J.H. Kooiman, W. Lodewijk, A. den Oudsten

Begin 2002 ontstond het idee een boek samen te stellen over landkaarten van de Veluwe en stadsplattegronden van Harderwijk. Dit idee sloeg aan. Er werd een werkgroep samengesteld die een representatieve selectie uit het beschikbare materiaal maakte. Uitgangspunt voor de uitgave was een chronologisch overzicht van de belangrijkste kaarten en plattegronden die van Harderwijk bewaard zijn gebleven. Daarnaast meende de werkgroep er goed aan te doen fouten die op de kaarten voorkomen, nader toe te lichten. Ook leek het de werkgroep interessant de lezer iets te vertellen over de ontwikkeling en uitbreiding van het grondgebied van Harderwijk en over gebouwen die in de loop van de tijd zijn verdwenen.

Het resultaat is dit boek, groot van formaat om de afgebeelde kaarten goed tot hun recht te laten komen. Het eerste deel van Harderwijk op de kaart bestaat uit kaarten van de omgeving van Harderwijk, daarna volgen de stadsplattegronden. Achterin het boek treft u enkele transparanten aan. Als u deze over vroegere en huidige kaarten legt, ziet u de cartografische ontwikkelingen gedurende een kleine vijf eeuwen.